O NÁS ...

Klub byl založen ve spolupráci s velitelem 44. lehkého motorizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení v Jindřichově Hradci. Jako datum založení byl zvolen den 27. května 2010, den 68. výročí provedení atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Klub výsadkových veteránů je občanským sdružením, zaměřeným na umožňování branné výchovy, tělovýchovy a sportu ve sféře branných, technických a jiných společenských aktivit, osvěty brannosti a propagace Armády České republiky. Sdružuje na zásadách nezávislosti a dobrovolnosti osoby se zájmem o vojenství, vojenskou historii, branně sportovní a branně technickou činnost a o prohlubování nabytých vojenských odborností. Sdružuje veterány vojenských výsadkových jednotek v záloze, ve výslužbě, aktivní záloze, bývalé sportovní parašutisty a občany, kteří prováděli seskoky padákem. Působí na území Jindřichova Hradce a Jihočeského kraje.

Členové klubu aktivně spolupracují s příslušníky 44. lehkého motorizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení v posádce Jindřichův Hradec. Účastní se společných akcí, jako jsou střelecké a sportovní soutěže, zájezdy na památná a zajímavá místa naší vlasti. Jsou přítomni na společných akcích pořádaných dalšími kluby. Při příležitosti slavnostních a pietních aktů na památných místech odboje si připomínají hrdinství a statečnost bojovníků proti fašismu. Pořádají přátelská a společenská setkání. Podílí se na rozšiřování znalosti historie naší armády a rozvíjení vědomostí o jejích tradicích.

Klub má od velitele propůjčenu klubovnu a jeho příslušníkům je umožňováno setkávání a činnost v zařízeních útvaru. Aktivně se podílí na besedách a přednáškách se zaměřením na historii. Podílí se na vytváření nové tradice když společně s velením útvaru usiluje o přiznání čestného historického názvu útvaru „ 44. prapor brigádního generála Josefa Ereta.