FOTOGALERIE

 

 • 2013
  • 12.1.2013 - Vzpomínka na Otiska
   Dne 12. ledna 2013 se členové klubu účastnili v delegaci pietního shromáždění k uctění památky velitele para skupiny Wolfram pplk. Josefa Otiska na hřbitově v místní části Brna – Líšni. Spolu s rotou záloh KVV Ostrava, která nese čestný název s jeho jménem se dále účastnili delegace klubů výsadkových veteránů z Prostějova, Holešova a Brna. Za velkého zájmu místních obyvatel jsme v krásném mrazivém dopoledni uctili památku statečného vlastence, vojáka , parašutisty.

   

 • 2012
  • 4.12.2012 - Výroční členská schůze
   Konaná dne 4. prosince 2012 za účasti čtyřiceti členů a přítomnosti velitele praporu pplk. Štěpánka spolu se zástupcem mjr. Jelínkem.
  • Pietní shromáždění k uctění památky gen. in memoriam Josefa Kholla
   se konalo v obci Plavsko, nedaleko Jindřichova Hradce. Plavsko je rodištěm národního hrdiny, Účastníci setkání – příslušníci 44. lehkého motorizovaného praporu, členové Obce legionářské, Klubu výsadkových veteránů a občanská veřejnost uctili vzpomínkou velitele 1. praporu Československého armádního sboru, který padl v boji při osvobozování naší vlasti v Dukelském průsmyku dne 22. 9. 1944. V příštím roce uspořádají zmíněné organizace ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka výstavu ke 100. výročí narození statečného vojáka.
  • Pohřeb gen. Tomáše Sedláčka, Praha - Vítkov 4. 9. 2012.
  • 8. výročí založení 4. brigády rychlého nasazení v Chrudimi
   Na začátku měsíce července se delegace klubu  zúčastnila slavnostního nástupu při příležitosti oslavy 18. výročí založení 4. brigády rychlého nasazení v Chrudimi. Sešli se nejen všichni její bývalí velitelé, ale celá řada zakládajících příslušníků brigády. Bylo na co vzpomínat….
  • BAHNA 2012
   Tradiční den pozemního vojska BAHNA 2012 letos připadl na dny 22. – 23. června. Také tam jsme se účastnili a strávili krásný letní den plný zajímavých ukázek. Příští rok se nás snad účastní ještě víc.
  • Setkání na místě posledního boje sedmi statečných
   Každý rok 18. června  se „ pravověrní „ výsadkáři tradičně setkávají na místě posledního boje svých sedmi statečných předchůdců. Setkání nikdo nesvolává, nikdo jej přímo neorganizuje ( mimo oficielní protokol ) přes to, tam jsme a pokud tady budeme, tak se vždy budeme. Mladí výsadkáři, kteří slouží s těmi, kteří už dávno pověsili „ službu na hřebík „. Za každého počasí, pokusným to zdraví dovolí…..
  • Střelecké soutěž
   V polovině června se naše střelecké družstvo setkalo na střelecké soutěži pořádané KVV Holešov  na střelnici Dobrotice s družstvy klubu z celé ČR a některými slovenskými kluby. Byli jsme celkově devátí ze čtrnácti, ale Vašek Slabý vyhrál samopal. Tak snad příště ….
  • Seminář
   Klub výsadkových veteránů z Klatov spolu s klubem v Táboře a naší delegací  se zúčastnili semináře, který byl uspořádán městem Klatovy na začátku června 2012. Seminář byl věnován vzpomínce  na události v době II. sv. války v západních Čechách. Spolu s ostatními   jsme uctili památku zavražděných obyvatel jižních a západních Čech, především bernartických občanů, kteří aktivně pomáhali parašutistům vysazeným do protektorátních válečných podmínek.
  • Snímky z vernisáže výstavy „ Vrchlíky nad Chrudimí „. Konala se dne 21. června 2012. Delegace klubu při vernisáži a následující besedě.
  • 13. ročník mezinárodní střelecké soutěže na střelnici Lomy u Kunžaku, 14. 5. 2012
  • VÚ 6142 -  Bučovice
   Dne 14. 5, 2012 se u 74. lmopr v Bučovicích konal slavnostní akt žehnání bojového praporu. Na pozvání velitele praporu pplk. Ing. Petra Svobody se účastnili členové KVV 44JH a Brno.
  • Pietní vzpomínka u hrobu bernartických obětí
   Na začátku března uspořádal Klub výsadkových veteránů v Písku pietní vzpomínku u hrobu bernartických obětí II. světové války. Náš klub se účastnil delegací a uctil památku genplk. Ing. Rudolfa Severína Krzáka.
  • Klemeš 31.1.2012
  • Otisk 28.1.2012